De Tweede Kamer fracties van SP, GroenLinks en PvdA hebben een wetsvoorstel ingediend om de afname van het aantal sociale huurwoningen een halt toe te roepen. De partijen wijzen op het groeiend tekort in bepaalde woningmarktregio’s en op het feit dat er te weinig nieuwe woningen gebouwd worden.

Bron: 19-03-2018, woonbond.nl: Wetsvoorstel om afname sociale huurwoningen te stoppen

Bron: 06-02-2018, parlementairemonitor.nl: Motie Beckerman c.s. over het op peil houden van de sociale woningvoorraad