De maximale huurverhoging voor de meeste sociale huurwoningen wordt in 2024 5,8%. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken eind december bekend gemaakt. Volgens de afspraken tussen het ministerie, de landelijke huurdersbelangenvereniging Nederlandse Woonbond, de landelijke koepel van woningcorporaties Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit 2022 is de maximale jaarlijkse huurverhoging tot en met 2025 gelijk aan de gemiddelde CAO-loonstijging. De gemiddelde huurverhoging mag bij woningcorporaties niet hoger zijn dan 5,3% (CAO-loonontwikkeling -\- 0,5%). De maximale huurverhoging kan dus niet bij alle huurders gevraagd worden.

Hogere huurverhoging

Een hogere huurverhoging is in een aantal gevallen wel mogelijk.

 • Als de huur lager is dan €300 mag een huurverhoging van €25 worden voorgesteld.
 • Bij eenpersoonshuishoudens:
  • als het inkomen hoger is dan €52.753 maar lager of gelijk aan €62.191 mag een huurverhoging van maximaal €50 worden voorgesteld,
  • als het huishoudinkomen hoger is dan €62.191 mag een huurverhoging van maximaal €100 worden voorgesteld.
 • Bij huishoudens van 2 of meer personen:
  • als het huishoudinkomen hoger is dan €61.046 maar lager of gelijk aan €82.921 mag een huurverhoging van maximaal €50 worden voorgesteld,
  • als het huishoudinkomen hoger is dan €82.921 mag een huurverhoging van maximaal €100 worden voorgesteld.

Vrije sector

In de vrije sector, huurwoningen met een zogenaamde geliberaliseerde huurprijs, is de maximale huurverhoging vooralsnog gelijk aan 5,5% (inflatie december 2022 t/m november 2023 van 4,5% plus 1,0%). Dit geldt tot 1 mei. Minister De Jonge werkt aan een nieuw voorstel om huurders in de vrije sector ook na die datum te beschermen tegen hoge huurverhogingen.

Zie ook:
22-12-2023, volkshuisvestingnederland.nl: Infographic toelichting huurverhoging gereguleerde sector 2024