Europees Gerechtshof in Luxemburg

Uit een uitspraak van het Europees Gerechtshof blijkt dat Nederland de inkomensgrens om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning zelf heeft vastgesteld.

Jarenlang werd door de Nederlandse overheid gesteld dat de huidige grens was opgelegd door de Europese Commissie. Dit blijkt dus niet het geval. Europa wil wel dat er een inkomensgrens wordt gehanteerd, maar hoe hoog die is mag iedere lidstaat zelf bepalen. Voorbeelden uit andere landen laten (veel) hogere inkomensgrenzen zien, afhankelijk van de regio en de samenstelling van het huishouden.

Bron: 26-11-2018, woonbond.nl: Inkomensgrens sociale huur kan omhoog

Bron: 30-11-2018, aedes.nl: Rechter: Nederland stelde zelf inkomensgrens sociale huur vast