Op 30 juni hebben Aedes (vereniging van woningcorporaties), de Nederlandse Woonbond (landelijke vereniging van huurders), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de nationale prestatieafspraken ondertekend. Hiermee spreken partijen af welke landelijke doelen er tot 2030 op het gebied van beschikbaarheid, verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid moeten worden behaald in ruil voor de afschaffing van de verhuurderheffing.

De belangrijkste afspraken op een rijtje:

  • Huurverlaging – in 2024 krijgen huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een huurverlaging tot € 550,- per maand.
  • Huurverhoging lager dan loonstijging – in de komende jaren worden de huren gemiddeld verhoogd met het percentage van de loonstijging minus 0,5%.
  • Geen slechte labels meer – in 2028 zijn er geen corporatiewoningen meer met een slecht energielabel (E, F en G).
  • Aanpak vocht en schimmel – corporaties investeren tot en met 2030 extra in de aanpak van vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid.
  • Geen huurverhoging bij energiemaatregelen – per 1 januari 2023 verhogen woningcorporaties de huren niet na de verduurzaming van de woning.
  • Meer sociale huurwoningen – tot en met 2030 worden er 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 midden-huur-woningen (€ 850 tot € 1.000) gebouwd.

Zie ook:
30 juni 2022, woonbond.nl: Huurakkoord: huurverlaging, verduurzaming en een grotere sociale sector
30 juni 2022, aedes.nl: ‘Met Nationale Prestatieafspraken tekenen we voor de toekomst’
30 juni 2022, vng.nl: Afspraken met woningcorporaties noodzakelijk voor woonopgave
30 juni 2022, rijksoverheid.nl: Kabinet sluit nationale prestatieafspraken volkshuisvesting met Aedes, Woonbond en VNG