Eigen onderzoek van het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) laat zien dat Nederlandse huishoudens meer dan de helft van het beschikbare budget kwijt zijn aan vaste lasten. Voor huishoudens met een modaal inkomen en een gemiddelde huur ligt dat percentage op 55%, voor huishoudens op bijstandsniveau op 50%.

Het percentage vaste lasten ligt in 2019 5% hoger dan tien jaar geleden. Idealiter zou het percentage volgens het Nibud onder 50% moeten liggen. Bij een percentage boven de 60% is er sprake van een zorgwekkende situatie. Het Nibud wijt het hogere percentage aan hogere kosten voor wonen, energie en de zorgverzekering.

Bron: 18-03-2019, nibud.nl: Nibud: meer dan helft van budget op aan vaste lasten