Vanaf 2024 wil het kabinet bij het berekenen van de huurtoeslag alleen nog uitgaan van het inkomen van de huurtoeslagontvanger. De daadwerkelijke hoogte van de huur doet er dan niet meer toe. Er wordt gerekend met een vast huurbedrag, de zogenaamde normhuur. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft berekend dat de invoering nadelig zal zijn voor tweederde deel van de huurtoeslagontvangers. Zij gaan er gemiddeld drie tientjes per maand op achteruit. Het Nibud raadt het kabinet dan ook af om de wijzigingen in de huurtoeslag door te voeren. Daarmee sluit het Nibud aan bij de landelijke huurdersbelangenbehartiger, de Nederlandse Woonbond, corporatiekoepel Aedes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die zich al eerder tegen de plannen keerden.

Zie:
23-09-2022, nibud.nl: Nibud: twee derde huurders met toeslag slechter af bij veranderingen huurtoeslag 2024
01-08-2022, aedes.nl: Kabinetsplan: minder huurtoeslag voor honderdduizenden huishoudens
13-01-2022, woonbond.nl: Donkere wolken boven huurtoeslag