Verkiezing nieuw bestuur maakt doorstart mogelijk

Op 28 november hield Huurdersvereniging Salland (HVS) haar halfjaarlijkse ledenvergadering in het Annahuis in Raalte. De ledenvergadering stemde daarbij unaniem in met de benoeming van vier nieuwe leden in het bestuur. Van de twee nog zittende bestuursleden werd deze avond afscheid genomen. Het nieuwe bestuur presenteerde daarnaast haar plannen voor 2024.

Zijden draadje

Lange tijd ziet het er somber uit voor het voortbestaan van Huurdersvereniging Salland. In de loop der jaren wordt het bestuur om uiteenlopende redenen steeds kleiner. Begin dit jaar zijn  nog slechts twee bestuursleden over, die bovendien ook allebei aangeven eind 2023 te willen stoppen. Als geen nieuwe bestuursleden gevonden worden moet de vereniging noodgedwongen worden opgeheven en eindigt de belangenbehartiging voor ruim 7.000 sallandse huurders in de sociale en particuliere huursector.

Zoektocht naar nieuw bestuur

In samenwerking met SallandWonen en de Nederlandse Woonbond is begin 2023 aan 5.500 huurders gevraagd of zij belangstelling hebben voor het werk van HVS. Meer dan twintig huurders beantwoorden dit positief. Met hen zijn vervolgens gesprekken gevoerd en daaruit zijn uiteindelijk John van Uuden (uit Heino), Edwin Zand Scholten, Armand Hoffman en Ria Schottman (allen uit Raalte) geselecteerd om het nieuwe bestuur te gaan vormen. Zonder tegenstemmen zijn zij door de leden in het bestuur gekozen.

Afscheid

Voorzitter John van Uuden bedankt zijn voorganger Ina Duursema

Voor scheidend voorzitter Ina Duursema en scheidend penningmeester Ria Blankenvoort staat de avond in het teken van afscheid nemen. Dit gebeurt in het bijzijn van vertegenwoordigers van SallandWonen, de Raad van Commissarissen van SallandWonen en Wethouder Alexander Kreule van Raalte.

Nadat Ina woorden van dank uitspreekt naar Ria, als stille kracht op de achtergrond, neemt voorzitter John van Uuden het woord en bedankt beide dames voor hun inzet in de afgelopen jaren. Hij heeft daarbij lovende woorden voor Ina, die als boegbeeld en spreekbuis van de vereniging ervoor heeft gezorgd dat de behartiging van de huurdersbelangen in goede handen zijn.

Ina heeft zich in de afgelopen jaren enorm ingezet voor de huurdersbelangen in Salland en daarbij bovendien gezorgd voor een uitstekende relatie met SallandWonen en beide gemeenten. Het nieuwe bestuur kan daar volop de vruchten van plukken

Feestelijke afsluiting

De avond wordt met de aanwezige leden en genodigden feestelijk afgesloten met een drankje en een hapje.