De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, Huurdersvereniging Salland en Huurdersbelangen Salland en SallandWonen hebben voor 2019 opnieuw afspraken gemaakt over de sociale huurwoningen in Salland. Dat is op 13 december feestelijk onderstreept met een gezamenlijke ondertekening van de overeenkomsten. Er zijn afspraken gemaakt over thema’s zoals beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, leefbaarheid in wijken, kwaliteit en duurzaamheid.

Gemeente Raalte

Voor de gemeente Raalte betekent dit bijvoorbeeld concreet dat SallandWonen in 2019 gaat starten met onderhoud in de wijk Westdorp. Daarnaast heeft de corporatie plannen voor nieuwbouw op de Raalter locaties Werfhorst, Hartkamp en in Heeten en Broekland. Verder zijn afspraken gemaakt over de inzet op vermindering van schuldenproblematiek, waarbij onder andere de Voorzieningenwijzer wordt ingezet als hulpmiddel om te bekijken waar op de vaste lasten kan worden bespaard.

Gemeente Olst-Wijhe

In de gemeente Olst-Wijhe wordt ingezet op nieuwbouw van sociale huurwoningen in Noorder Koeslag in Wijhe en in Zonnekamp Oost in Olst. De nieuwbouwwoningen in Olst worden Nul-Op-De-Meter: de woning wekt zelf de energie op die het nodig heeft. Daarnaast worden er plannen ontwikkeld voor nieuwbouw op het Abersonterrein in Olst. Op het gebied van sociale leefbaarheid zetten partijen de positieve samenwerking voort, onder andere door de inzet van buurtbemiddeling.

Stevige inzet op duurzaamheid

Voor beide gemeenten geldt dat de stevige inzet op duurzaamheid wordt voortgezet. Dit is goed voor de afname van de CO2-uitstoot en draagt ook bij aan vermindering van de woonlasten voor de huurders. Daar waar SallandWonen onderhoud uitvoert aan de woningen stemmen de gemeenten en SallandWonen de werkzaamheden in een wijk of kern zo goed mogelijk op elkaar af. Door onderhoud te combineren met duurzaamheidsmaatregelen en de inzet op leefbaarheid en veiligheid bereiken we samen meer.

De afspraken bevestigen de constructieve samenwerking die tussen de gemeenten, de huurdersorganisaties en SallandWonen is ontstaan. Door jaarlijks afspraken te maken, blijven we met elkaar in gesprek en spelen ze samen in op actualiteiten.