In een schriftelijke ledenraadpleging onder de leden van Huurdersvereniging Salland is Ina Duursema unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter. Aftredend voorzitter Hans Baelemans pakt zijn oude functie van secretaris weer op.

Herschikking functies

In het afgelopen voorjaar heeft het bestuur van de huurdersvereniging de verdeling van de bestuursfuncties tegen het licht gehouden. Aanleiding daarvoor was het feit dat zittend voorzitter Hans Baelemans, die gedurende de laatste drie intensieve jaren als voorzitter / secretaris een dubbelfunctie had, had aangegeven dat hij het een beetje rustiger aan wilde doen. Hans kan zich nu weer enthousiast op zijn functie van secretaris concentreren.

Bestuurslid Ina Duursema bleek bereid het voorzitterschap van hem over te nemen; “Het werk voor Huurdersvereniging Salland is erg leuk en het is belangrijk om in het overleg met SallandWonen, andere verhuurders en beide gemeenten ons in te zetten om het beste voor huurders en woningzoekenden te bereiken. Ik verheug me erop daar vanaf nu leiding aan te mogen geven.”

Ledenraadpleging

Bij de huurdersvereniging is het statutair voorgeschreven dat de voorzitter door de leden in functie wordt gekozen. Daarom is de kandidatuur van Ina schriftelijk voorgelegd aan de leden, van wie er 50 de ingevulde antwoordkaart hebben teruggestuurd. Ze stemden unaniem in met de benoeming van Ina tot voorzitter. De overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld. Het bestuur bestaat verder nog uit penningmeester Ria van der Wal en bestuurslid Ingrid van Rossum.

Jaarstukken

Tegelijkertijd zijn het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 ter goedkeuring voorgelegd. Ook deze werden door de leden goedgekeurd.