In het Sociaal Huurakkoord van eind 2108 tussen de landelijk belangenvereniging van huurders, de Nederlandse Woonbond, en de koepel van woningcorporaties, Aedes, is een passage gewijd aan huurders die gezien hun inkomen een te hoge huurprijs betalen. De Woonbond en Aedes hadden in het akkoord afgesproken de huur van deze huurders tijdelijk te verlagen. Hierop heeft de Autoriteit Woningcorporaties laten weten dat een tijdelijke huurverlaging door wettelijke bepalingen niet mogelijk is.

De Woonbond en Aedes hebben daarop de afspraak aangepast. Deze houdt nu in dat huurders met een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens en gezien hun inkomen recht hebben op huurtoeslag een huurverhoging van 0% kunnen aanvragen bij hun corporatie. De Woonbond en Aedes hebben de minister gevraagd om tijdelijke huurverlaging wettelijk wel mogelijk te maken. De verwachting is dat dit in 2020 geregeld zal zijn.

SallandWonen heeft in 2017 de huur van circa 500 woningen verlaagd tot onder de aftoppingsgrens, waardoor deze beschikbaar zijn voor huurders met recht op huurtoeslag.

Bronnen:

27-03-2019, aedes.nl: Dure scheefwoners krijgen extra aandacht

25-03-2019, woonbond.nl: Huurders kunnen huurverlaging of bevriezing krijgen