Binnenkort vallen de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen bij iedereen weer in de bus. Hierop is ook de WOZ-waarde van de woning vermeld. Voor eigenaren kan het interessant zijn hiertegen bezwaar te maken omdat de hoogte van de onroerend zaak belasting (OZB) op de WOZ-waarde wordt gebaseerd. Maar ook voor huurders kan het de moeite waard zijn om de WOZ-waarde te checken.

Voor huurwoningen is het woningwaarderingsstelsel van toepassing. Daarmee wordt door het toekennen van punten op verschillende onderdelen de maximale huurprijs van de woning bepaald. Een belangrijk deel van de punten wordt bepaald door de WOZ-waarde van de woning. Als de WOZ-waarde te hoog is, kan daardoor de maximale huurprijs ook te hoog zijn vastgesteld. Voor huurders kan het dus ook de moeite waard zijn naar de WOZ-waarde van hun woning te (laten) kijken. Een uitleg over de benodigde werkwijze bij het maken van bezwaar is te vinden op de website van de Vereniging Eigen Huis.

Zie ook: 28-01-2019, woonbond.nl: Let op post over WOZ-waarde