Het kabinet komt tegemoet aan de oproep van de woningcorporaties om de eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen een jaar te vervroegen. De verlaging was voorzien voor 2024 maar wordt nu al in 2023 doorgevoerd.

Huurders met een inkomen tot tot 120% van het sociaal minimum en een huur boven € 550 (prijspeil 2020) krijgen per 1 juli 2023 een verlaging tot dat bedrag. Daarnaast komt er een verhoging van de huurtoeslag voor alle huurtoeslagontvangers van € 16,94 per maand.

Zie:
20-09-2022, woonbond.nl: Reactie Woonbond Miljoenennota
20-09-2022, aedes.nl: ‘Eerder invoeren huurverlaging én prijsplafond energie zijn noodzakelijke steun in de rug huurders’