Woningcorporaties, waaronder SallandWonen, vragen woningzoekenden om inkomensgegevens op het moment dat zij zich inschrijven als woningzoekende. Dit blijkt in strijd te zijn met de Europese privacywetgeving (AVG), die dit jaar van kracht is geworden. De inkomensgegevens zijn namelijk pas nodig op het moment dat een woningzoekende daadwerkelijk een woning krijgt aangeboden. Het BNNVARA programma Kassa besteedde hier op 1 december aandacht aan. Deze berichtgeving is voor een aantal corporaties aanleiding geweest het opvragen van inkomensgegevens bij inschrijving te stoppen. SallandWonen zegt de zaak te blijven volgen en zo nodig de werkwijze aan te zullen passen.

Bron: 01-12-2018, bnnvara.nl: Woningbouwcorporaties overtreden Privacywet met inkomensverklaring

Bron: 01-12-2018, woonbond.nl: Woningnetregio’s en corporaties schenden privacywet