Huurders van een woningcorporatie, zoals SallandWonen, met een huurprijs van meer dan € 575,03 en een laag inkomen hadden per 1 juli recht op een huurverlaging. Heb je geen huurverlaging gekregen en denk je er wel voor in aanmerking te komen? Controleer of je er alsnog recht op hebt.

Kijk daarvoor op de website van de Nederlandse Woonbond:
6-7-2023, woonbond.nl: Check of je recht hebt op huurverlaging