De Rotterdamse woningcorporatie Havensteder vraagt aandacht voor het groeiend aantal huurders dat overlast veroorzaakt door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Mensen die eigenlijk niet zelfstandig kunnen wonen kunnen daardoor niet meer in instellingen terecht. Havensteder stelt dat deze mensen vaak een gevaar vormen voor zichzelf, hun buren en het personeel van de corporatie. De corporatie pleit voor betere informatieuitwisseling tussen instanties zodat risico’s beter kunnen worden ingeschat.

Bron: 19-01-2017, nos.nl: Woningbouwvereniging Rotterdam slaat alarm over verwarde huurders