SallandWonen gaat alle rookmelders in haar huurwoningen controleren. Volgens directeur Marijke Kool gebeurt dit omdat de corporatie veilig wonen belangrijk vindt. “Om die reden vinden wij ook dat het controleren of rookmelders goed werken en de vervanging onze verantwoordelijkheid is”, wordt zij in het persbericht van SallandWonen geciteerd.

De controle van alle rookmelders gaat ruim drie jaar in beslag nemen.

Bron: 24-10-2018, sallandwonen.nl: Controle rookmelders bij alle huurwoningen SallandWonen