Op 15 februari heeft duurzaamheidsorganisatie Urgenda in Nieuwspoort in Den Haag samen met vertegenwoordigers van 170 woningcorporaties, met gemeenten en huurdersorganisaties, het kabinet aangeboden in de komende jaren 100.000 woningen (extra) te verduurzamen. Het kabinet zou in ruil daarvoor de verhuurderheffing achterwege moeten laten. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het halen van de klimaatdoelen waartoe het kabinet verplicht is. Voor 2019 en 2020 zou hiermee € 3,7 miljard gemoeid zijn. Urgenda-directeur Marjan Minnesma wees erop dat dit bedrag precies gelijk is aan het bedrag dat in 2018 door het kabinet was overgehouden (zie telegraaf.nl van 29 november 2018: Kabinet laat 3,7 miljard op de plank liggen).

SallandWonen is een van de 170 woningcorporaties en directeur-bestuurder Marijke Kool werd 15 februari vergezeld door wethouder Blind van Olst-Wijhe en Tom van der Holst van Huurdersvereniging Salland.

Bron: 15-02-2019, sallandwonen.nl: Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie