De SP in Raalte wil het mogelijk maken dat huurders van vrijesectorwoningen, die een te hoge huur betalen in verhouding tot hun inkomen, een korting op het te betalen bedrag krijgen. In Amsterdam en Utrecht zijn al dergelijke afspraken gemaakt. In de Stentor van 29 januari wijst SallandWonen-directeur Marijke Kool erop dat haar corporatie zeker oog heeft voor huurders die in de knel komen, maar dat SallandWonen de laatste twee jaar de huren met een minimaal percentage heeft verhoogd.

Bron: 29-01-2018, destentor.nl: SP Raalte laat ballon op over korting van huur