Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer heeft het kabinet een korting van € 500 miljoen op de verhuurderheffing toegezegd. Volgens de Nederlandse Woonbond zal die korting een ‘kat in de zak’ blijken te zijn, zo meldt de bond op zijn website. De hoogte van de verhuurderheffing wordt namelijk gebaseerd op de WOZ waarde van de huurwoningen. En die zijn in de afgelopen periode sterk gestegen waardoor ook de verhuurderheffing sterk zal stijgen. Volgens de Woonbond is er vorig jaar daardoor € 400 miljoen meer aan verhuurderheffing geïnd dan was begroot.

De Woonbond pleit opnieuw voor de complete afschaffing van de verhuurderheffing.

Zie:
07-10-2021, woonbond.nl: Korting huurdersheffing verdampt, druk op afschaffen blijft