Op 8 februari hebben SP, PVV en GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer moties ingediend om de huurverhoging per 1 juli aanstaande te beperken. De SP wilde een huurbevriezing bereiken, de PVV een maximale huurverhoging van 3,5%. GroenLinks-PvdA pleitte in een motie voor een onderzoek naar de mogelijkheden om de huurstijging te beperken. Alle drie de moties zijn op 13 februari verworpen.

Zie:
12-02-2024, woonbond.nl: Hoge huurstijging ter discussie in Tweede Kamer
13-02-2024, aedes.nl: Tweede kamer verwerpt moties over bevriezen of beperken huurverhoging