De landelijke Huurcommissie, de onafhankelijke organisatie die geschillen behandelt tussen huurders en verhuurders over de hoogte van de huurprijs of de in rekening gebrachte servicekosten, heeft per 1 januari een uitbreiding van het takenpakket gekregen. Huurders kunnen vanaf nu ook bij de Huurcommissie een klacht indienen over het handelen, of juist het nalaten daarvan,Ā door de verhuurder of een persoon die in opdracht van de verhuurder werkt. Uitgesloten zijn daarbij klachten over woningtoewijzing, wanbetaling, huurbeĆ«indiging en het afsluiten van gas, licht en/of water.

Klachtencommissie
De uitbreiding van het takenpakket biedt met name huurders in de particuliere sector dezelfde mogelijkheden als huurders van woningcorporaties. Woningcorporaties hebben al de verplichting een onafhankelijke klachten- of geschillencommissie in te stellen die dergelijke geschillen behandelt. Voor huurders van woningcorporaties biedt de uitbreiding van taken van de Huurcommissie een extra mogelijkheid om hun klacht te laten beoordelen.

Kosten
Met de wet is ook ingevoerd dat verhuurders moeten gaan bijdragen in de kosten van de Huurcommissie. Deze bijdrage is 2,36 euro per huurwoning. Verhuurders die minder dan 50 woningen hebben, zijn hiervan vrijgesteld.

Meer over deze procedure vindt u op huurcommissie.nl.