Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt de leden uit voor de najaarsvergadering op woensdag 29 november in het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5, in Olst.

De vergadering begint om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur bent u welkom in ‘de Denkkamer’ voor een kopje koffie.

Tijdens de ledenvergadering presenteert HVS de plannen voor het nieuwe jaar. Dit gebeurt aan de hand van het werkplan en de begroting voor 2018.

In het themadeel na de pauze geeft SallandWonen een toelichting op haar nieuwe beleid met betrekking tot duurzaamheid. U krijgt antwoord op de vraag wat de Sallandse corporatie gaat doen om de huurwoningen energiezuiniger te maken en daardoor een bijdrage te kunnen leveren aan belangrijke klimaatdoelstellingen.

Agenda:

  1. 20.00 uur opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Verslag van de ALV van 30 juni 2017*
  4. Werkplan 2018*
  5. Begroting 2018*

PAUZE

  1. Presentatie duurzaamheidsbeleid SallandWonen
  2. Sluiting om ca. 22.00 uur

*Ter inzage op het kantoor van HVS en te downloaden op huurdersverenigingsalland.nl