Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 juni om 19:30 uur bij restaurant en zalencentrum Bij Ne9en, Canadastraat 9 in Heino.

Enquête

Afgelopen voorjaar heeft Huurdersvereniging Salland, in samenwerking met de Nederlandse Woonbond, onder de huurders van SallandWonen een enquête uitgezet. Hiermee wilden we bij de huurders ophalen wat voor hen op het gebied van wonen de belangrijkste onderwerpen zijn. Daarnaast was een belangrijk doel om nieuwe bestuursleden te vinden. Dit is tot onze blijdschap boven verwachting goed gelukt. Op 21 juni kunt u met de aspirant bestuursleden kennismaken.

Terugblik op 2022

Natuurlijk kijken we in deze ledenvergadering aan de hand van het jaarverslag terug op onze activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar. Ook legt het bestuur verantwoording af over de besteding van de ontvangen gelden en nemen we afscheid van Hans Baelemans, die tot 1 januari 2023 de functie van secretaris vervulde.

Een nieuw begin

We presenteren deze avond de resultaten van de enquête. Wat waren de belangrijkste zaken die de Sallandse huurders het bestuur van Huurdersvereniging Salland willen meegeven? Verder reiken we de VVV-bonnen uit aan de winnaars. Tot slot bent u in de gelegenheid om met de aspirant bestuursleden in gesprek te komen.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de ledenvergadering van 7 december 2022
3. Jaarverslag 2022
4. Financieel jaarverslag 2022
5. Verslag kascommissie
6. Afscheid secretaris Hans Baelemans
7. Voorstellen aspirant bestuursleden
PAUZE
8. Presentatie enquêteresultaten
9. Samen in gesprek over doorstart bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting

Download: Jaarverslag 2022