Inmiddels is het 2½ jaar geleden dat Huurdersvereniging Salland een ledenvergadering heeft kunnen organiseren. Nu de coronapandemie op z’n laatste beentjes loopt, mag en kan het gelukkig weer: op woensdag 15 juni om 19:30 uur (inloop vanaf 19 uur) in Buurtcentrum DeBuut, Zwanewoerd 1A Raalte.

Ook schriftelijke ledenraadpleging

Het bestuur wil zoveel mogelijk leden de mogelijkheid geven zich uit te spreken over de zaken die tijdens de ledenvergadering ter besluitvorming voorliggen. Daarom bieden we de leden niet alleen de gelegenheid hun stem uit te brengen tijdens de ledenvergadering maar ook via een schriftelijke ledenraadpleging. In de nieuwsbrief die deze dagen bij de leden wordt bezorgd zit een antwoordkaart waarmee kan worden aangegeven of met onze voorstellen wordt ingestemd. Wij vragen de ingevulde kaart vóór 13 juni aan ons terug te sturen. Een postzegel plakken is niet nodig.

De onderwerpen
  • Jaarverslag 2021
    We vragen de leden om het jaarverslag van onze secretaris over 2021 vast te stellen. Het gehele jaarverslag, inclusief de jaarrekening, kunt u inzien op ons kantoor of hieronder downloaden.
  • Jaarrekening 2021 en verslag kascontrolecommissie
    Ook het financieel verslag van de penningmeester moet door de leden worden vastgesteld. Namens de leden heeft de kascontrolecommissie de financiën van 2021 al gecontroleerd. De commissie stelt de leden voor het bestuur decharge te verlenen over het in 2021 gevoerde financiële beleid.
Thema

Na de pauze wordt er door dhr. Hilco Haarsman (manager Vastgoed) en mevr. Marijke Kool (directeur-bestuurder) van SallandWonen over verduurzaming en betaalbaarheid gesproken.

Download

Het volledige jaarverslag 2021 kunt u hier downloaden: Jaarverslag 2021