De uitspraak in de rechtszaak tegen de Gluurverhoging (de inkomens-afhankelijke huurverhoging) is voor de derde keer uitgesteld. Dit is op de website van de landelijke belangenvereniging van huurders, de Nederlandse Woonbond, te lezen. De uitspraak wordt nu verwacht op 7 februari. Een rechtbank kan besluiten een uitspraak aan te houden wanneer er bijvoorbeeld meer tijd nodig is.

De Woonbond eist in de rechtszaak een einde aan het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders door de Belastingdienst en wil de inkomensafhankelijke huurverhogingen terugdraaien.

Bron: 27-12-2017, woonbond.nl: Uitspraak rechtszaak Gluurverhoging weer uitgesteld