Komende zondag, 21 juni, passeert het bedrag dat sociale verhuurders aan verhuurderheffing hebben moeten afstaan het enorme bedrag van € 10.000.000.000. Corporatiekoepel Aedes vraagt daar vandaag aandacht voor in aanloop naar het algemeen overleg bouwen in de Tweede Kamer van vanmiddag. Met een teller op de website van Aedes wordt dat zichtbaar gemaakt.

Aedes stelt dat het geld dat aan het schatkist betaald is ook had kunnen worden besteed aan nieuwe betaalbare huurwoningen en verdere verduurzaming. De koepel roept het kabinet opnieuw op de heffing af te schaffen.

Bron: 18-06-2020, aedes.nl: Verhuurderheffing loopt op naar 10 miljard euro