Op 7 december hield Huurdersvereniging Salland (HVS) haar halfjaarlijkse ledenvergadering in Brasserie Zwakenberg in Raalte. Het bestuur presenteerde daar aan een goedgevulde zaal haar plannen voor 2023. Onder leiding van Sylvo Gaastra van de Nederlandse Woonbond kwam aan de hand van een pubquiz een geanimeerde discussie op gang over de onderwerpen waaraan volgens de huurders in 2023 aandacht besteed moet worden.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Eén van die onderwerpen is de inkomensafhankelijke huurverhoging. Enkele van de aanwezige huurders hebben daar jaarlijks mee te maken. Voor een deel van hen komt dit doordat hun kinderen, door het gebrek aan beschikbare alternatieven, noodgedwongen thuis wonen. Hun inkomen wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de huurverhoging. Zij vinden het niet meer dan rechtvaardig dat SallandWonen de huur verlaagt als hun kinderen uiteindelijk wel eigen woonruimte kunnen vinden. Sylvo Gaastra legt uit dat SallandWonen dit inderdaad kan doen maar dat dit niet kan worden afgedwongen.

Suggestie om doorstroming op gang te brengen

Een ander onderwerp is het tekort aan beschikbare huurwoningen. Deels komt dit doordat weinig huurders verhuizen. Volgens de leden van HVS willen huurders van grote eengezinswoningen vaak wel graag naar een kleinere woning verhuizen maar zien ze daarvan af door de hogere huur die ze dan moeten gaan betalen. Voorzitter Ina Duursema meldt dat SallandWonen overweegt 65-plussers de mogelijkheid te bieden de lagere huur van hun huidige woning mee te nemen naar de nieuwe woning. De zaal reageert dat dit zeker niet alleen voor senioren geldt.

Ina toonde zich verheugd over de grote betrokkenheid van de HVS-achterban en kondigde aan met de inbreng aan de slag te gaan.

Aangekondigd vertrek secretaris

Het bestuur van HVS bestaat op dit moment uit slechts drie leden. Begin volgend jaar zal bovendien secretaris Hans Baelemans om gezondheidsredenen stoppen. Er is daarom dringend behoefte aan ondersteuning en versterking van het bestuur. Tijdens de ledenvergadering meldden zich al enkele leden die bereid zijn hand- en spandiensten te gaan verrichten.

Ina: “Het is natuurlijk prachtig dat de betrokkenheid ook op deze manier tot uitdrukking komt. Maar we zijn er nog niet. Het komend jaar zal daardoor voor een groot deel ook in het teken staan van de gewenste versterking.”