Raadslid Emiel Gerner

De VVD-fractie in de Raalter gemeenteraad vindt het “krom” als het plaatsen van zonnepanelen leidt tot een hogere WOZ-waarde van een woning, en daarmee tot een hogere aanslag van de onroerend zaak belasting (OZB). Volgens VVD-raadslid Emiel Gerner is het krom als je aan de ene kant duurzame investeringen toejuicht terwijl je aan de andere kant belasting moet betalen over de zonnepanelen.

Dergelijke financiële gevolgen van de plaatsing van zonnepanelen voor huurders zijn er niet. Sinds 2006 betalen huurders geen OZB meer. Wel kan een hogere WOZ-waarde van een huurwoning op den duur zorgen voor een hogere huur. De WOZ-waarde bepaalt namelijk mede de maximaal toegestane huurprijs. Een hogere maximale huurprijs zorgt voor meer ruimte om de huur te verhogen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de regels van de jaarlijkse huurverhoging zorgen dat dit niet onbeperkt kan gebeuren.

Bron: 18-09-2018, destentor.nl: VVD Raalte zwengelt discussie aan over hogere ozb door zonnepanelen