Ledenvergadering HVS uit zorgen over verduurzaming particuliere huursector

Zoals bekend worden er in de komende jaren door woningcorporaties miljoenen geïnvesteerd in het verduurzamen van sociale huurwoningen in Nederland. Ook SallandWonen doet dit bij haar ruim 5.000 woningen in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Naast deze 5.000 corporatiewoningen tellen beide gemeenten echter ook ruim 1.500 huurwoningen in de particuliere sector (cijfers CBS 2017). De aanwezigen bij de ledenvergadering van Huurdersvereniging Salland van woensdagavond betwijfelden of daar ook een dergelijke duurzame slag gemaakt zal worden.

Maximale opbrengst tegen minimale kosten
Tijdens de, helaas slecht bezochte, ledenvergadering van Huurdersvereniging Salland van 28 november in ’t Langhuus in Wijhe, kwam een huurder van een particuliere huurwoning uit Raalte aan het woord. Hij huurt een woning in het zuiden van het dorp, die de eigenaar wil verkopen zodra de huidige huurder uit de woning vertrekt. Jaarlijks wordt hem de maximale huurverhoging opgelegd, maar er wordt niet geïnvesteerd in de woning. Hij vroeg zich af hoe deze verhuurder gemotiveerd kan worden om te investeren in het duurzaam en gasloos maken van de woning. Het bestuur van Huurdersvereniging Salland vindt dit een belangrijk signaal, waar zeker aandacht voor gevraagd gaat worden. Wel werd het vermoeden uitgesproken dat dit vooral een onderwerp is waar de Haagse politiek zich mee bezig moet houden.


Nieuwe bestuursleden

Het goede nieuws uit de vergadering kwam van de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden. Het bestuur had Ina Duursema en Joop Winterink aan de leden als nieuwe bestuursleden voorgedragen. Deze voordracht werd door de ledenvergadering unaniem overgenomen.

Voorzitter Hans Baelemans verwelkomt de nieuwe bestuursleden met een bloemetje

Huurderscommissaris

Voor het tweede deel van de vergadering had het bestuur de voorzitter van de Raad van Commissarissen van SallandWonen, Heleen Buijs, uitgenodigd. Mevrouw Buijs heeft sinds 2013 zitting in de RvC op voordracht van Huurdersvereniging Salland. Haar was gevraagd te komen vertellen over haar werk als commissaris en wat het voor haar betekent om dat werk te doen op voordracht van de huurders. Dit leidde tot een geanimeerd gesprek waarbij verschillende onderwerpen de revue passeerden.

Leden van Huurdersvereniging Salland in gesprek met Heleen Buijs