In 2015 sloten de landelijke vereniging van huurders, de Nederlandse Woonbond, en de koepel van woningcorporaties, Aedes, een akkoord over de huurprijsontwikkeling in de daarop volgende jaren tot en met 2108: het ‘Sociaal Huurakkoord’. Daarin werd overeengekomen dat de huren ieder jaar gemiddeld met niet meer dan het inflatiepercentage plus 1% zouden stijgen. In dit maximale percentage is zowel de jaarlijkse huurverhoging als de verhoging van huren bij het vrijkomen van woningen begrepen.

Sinds enige tijd waren de Woonbond en Aedes in gesprek over een nieuw ‘Sociaal Huurakkoord’, dat in 2019 zou moeten ingaan. Beide partijen blijken groot belang te hechten aan de betaalbaarheid en zijn het eens over een gemiddelde jaarlijkse huurverhoging ter hoogte van het inflatiepercentage voor de komende jaren. De Woonbond vindt echter dat ook de stijging van de huren bij het vrijkomen van woningen in dat percentage moet zijn begrepen. Aedes is het daar niet mee eens. Dit is de reden dat de gesprekken over een nieuw akkoord zijn stopgezet.

Bron: 20-09-2018, woonbond.nl: Geen nieuw Sociaal Huurakkoord
Bron: 20-09-2018, aedes.nl: Gesprekken Aedes en Woonbond over Sociaal Huurakkoord afgebroken