De Nederlandse Woonbond, de landelijke behartiger van huurdersbelangen, is teleurgesteld over de kabinetsplannen voor de sociale huursector, zoals die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Er wordt in de ogen van de Woonbond onvoldoende geld vrijgemaakt voor het verduurzamen van woningen, voor nieuwbouw en voor betaalbare woonlasten. In plaats daarvan gaat de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties omhoog en blijft de verhuurderheffing onverminderd hoog.

Ook Aedes, de landelijke koepel van woningcorporaties kraakt de kabinetsplannen. Volgens de koepel is de extra belastingdruk “desastreus voor nieuwbouw”.

Bron: 19-09-2018, woonbond.nl: Kabinet verhoogt zware heffingen sociale huursector
B
ron: 19-09-2018, aedes.nl: ‘Belastingmaatregelen kabinet desastreus voor nieuwbouw’

Zie ook: 17-09-2018, woonbond.nl: Gemeenten willen streep door hoge belastingdruk corporaties
Zie ook: 18-09-2018, aedes.nl: Rijksbegroting 2019: de belangrijkste plannen voor woningcorporaties