De Hoge Raad heeft vorig jaar eerdere uitspraken van lagere rechters bevestigd dat de Belastingdienst van maart 2013 tot april 2016 ten onrechte informatie over het inkomen van huurders aan hun verhuurder heeft verstrekt. Huurders die als gevolg daarvan te maken hebben gehad met de inkomensafhankelijke huurverhoging, door de Nederlandse Woonbond steevast ‘gluurverhoging’ genoemd, konden op initiatief van de Woonbond een claim indienen bij de Belastingdienst. Huurders die dat hebben gedaan, waaronder enkele huurders uit Salland, hebben eerder dit jaar een afwijzing van die claim ontvangen. Over de rechtmatigheid van de claim moet echter nog een rechterlijke uitspraak komen. De Woonbond stelt op haar website dat hiervoor meer tijd nodig is dan gedacht.

Zie:

12-04-2024, woonbond.nl: Compensatie gluurverhoging vergt veel tijd