De Nederlandse Woonbond pleit ervoor de huurprijs van woningen met de slechtste energielabels (F en G) te bevriezen. Hierdoor worden de huurders van deze woningen geholpen bij het betalen van hun stijgende energierekening. Ook kan het een stimulans zijn voor de, vaak particuliere, verhuurder om de woning te verduurzamen. Een tweede voorstel van de Woonbond is om de huurtoeslag te verhogen. Deze toeslag komt vooral terecht bij huurders met een laag inkomen en is daarmee effectief tegen hoge woonlasten.

Volgens een onderzoek van TNO leven ruim 500.000 huishoudens in Nederland in energiearmoede. Bij hen is naast een laag inkomen sprake van hoge energielasten. Volgens de Woonbond heeft 87% van deze huishoudens een huurwoning.

Zie:
06-10-2021, woonbond.nl: Woonbond: bevries de huren van onzuinige woningen
23-09-2021, tno.nl: TNO brengt energiearmoede gedetailleerd in kaart
07-10-2021, nos.nl: Hoekstra: kabinet denkt na over maatregelen tegen hoge energierekening