Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Vooral in de Randstad zijn wachttijden van meer dan 10 jaar geen uitzondering. Er moet daarom veel bijgebouwd worden. Maar voordat nieuwbouw voldoende soelaas biedt, zal er nog veel tijd verstrijken. De Nederlandse Woonbond, de landelijke belangenvereniging van huurders, vindt het daarom belangrijk dat het schaarse woningaanbod eerlijk wordt verdeeld.

Om dat te bereiken pleit de Woonbond voor de invoering van een landelijk puntensysteem, waarmee bepaald wordt wie als eerste voor een woning in aanmerking komt. Deze punten moeten volgens de bond op basis van objectieve kenmerken aan woningzoekenden toegekend worden. Ook zou dit systeem niet meer per woningcorporatie, gemeente of woningmarktregio moeten gelden maar in heel Nederland. Iemand die naar een andere regio wil verhuizen hoeft dan daar niet opnieuw achter aan te sluiten, aldus de Woonbond.

Bron: 21-03-2019, woonbond.nl: Eerlijke verdeling sociale huurwoningen