De Nederlandse Woonbond is op zoek naar huurders die willen deelnemen aan een proefproces over financiële compensatie voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. De Hoge Raad heeft eerdere rechterlijke uitspraken bevestigd dat de Belastingdienst van 1 maart 2013 tot 1 april 2016 geen inkomensgegevens aan verhuurders had mogen verstrekken.

De Woonbond wil enkele huurders die al eerder bij de Belastingdienst om een schadevergoeding hebben gevraagd, helpen om bij de rechter over die schadevergoeding uitsluitsel te krijgen. Op basis van de uitspraak kunnen vervolgens ook andere huurders, die in bovengenoemde periode een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, geholpen worden.

Reageer voor 1 augustus

De Woonbond zoekt hiervoor huurders die in 2013, 2014 én 2015 een inkomensafhankelijke huurverhoging kregen. Dit geldt niet voor huurders van SallandWonen, aangezien SallandWonen in 2013 de inkomensafhankelijke huurverhoging nog niet toepaste. Verder moeten deze huurders eerder om een schadevergoeding bij de Belastingdienst hebben gevraagd.

Huurders voor wie bovenstaande geldt kunnen zich met dit aanmeldingsformulier bij de Woonbond aanmelden. Dit kan tot 1 augustus.

Zie ook:
13-07-2023, woonbond.nl: Huurders gezocht voor proefproces gluurverhoging