Binnenkort wordt de de nieuwe waarde van woningen voor de WOZ (Waardering Onroerende Zaken) bekend gemaakt. Op basis van deze waarde betalen woningeigenaren onroerend zaak belasting (OZB) aan de gemeente. Hoewel het gebruikersdeel van de OZB, dus de belasting die ook huurders aan de gemeente moesten betalen, sinds 2005 is afgeschaft, is de WOZ-waardevan de woning ook voor huurders van belang. Sinds de vernieuwing van het woningwaarderingsstelsel voor de huursector  wordt de maximale huurprijs van een woning namelijk mede bepaald door de WOZ-waarde van die woning.

Aan de hand van het aantal punten dat een huurwoning volgens het woningwaarderingsstelsel heeft, wordt de maximale huurprijs voor die woning bepaald. Een groot deel van die puntenwaardering wordt op basis van de WOZ-waarde vastgesteld. Een lagere WOZ-waarde leidt dus tot een lagere puntenwaardering en daarmee tot een lagere maximale huurprijs. Voor huurders kan het dus van belang zijn bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van de woning.

Overigens leidt een lagere puntenwaardering niet automatisch tot een lagere huurprijs. Vaak betalen huurders minder dan de maximale huurprijs, waardoor verlaging daarvan geen invloed hoeft te hebben op het daadwerkelijk te betalen huurbedrag.

U kunt tot zes weken na ontvangst van de zogenaamde WOZ-beschikking hiertegen bezwaar maken. De Nederlandse Woonbond heeft hiervoor een modelbrief ontwikkeld.

De maximale huurprijs van uw woning kunt u zelf berekenen aan de hand van de huurprijscheck van de Huurcommissie.

Bron: 26-01-2018, woonbond.nl: Let op post over WOZ-waarde