Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de maximale percentages voor de huurverhoging in 2019 onlangs bekend gemaakt. De gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties mag niet hoger zijn dan 2,6% (inflatie 1,6% + 1%). De gemiddelde huurverhoging bij de woningcorporaties zal in 2019 echter beperkt blijven tot het inflatiepercentage van 1,6%. Dit hebben de Nederlandse Woonbond en de corporatiekoepel Aedes onlangs afgesproken in het Sociaal Huurakkoord. Van dit percentage kan bij individuele huurders worden afgeweken, maar de gemiddelde huurverhoging bij iedere woningcorporatie zal niet hoger zijn dan 1,6% (d.i. de huursombenadering). Deze beperking geldt niet voor particuliere verhuurders.

Voor individuele huurders met een inkomen tot € 42.436 zal de maximale huurverhoging in 2019 4,1% bedragen. Huurders met een hoger inkomen kunnen weer te maken krijgen met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze is maximaal 5,6%.

Bron: 21-12-2018, aedes.nl: Hoofdpunten huurbeleid 2019