De koepel van woningcorporaties, Aedes, en de Nederlandse Woonbond roepen minister Ollongren (foto) van Binnenlandse Zaken op om het onlangs gesloten Sociaal Huurakkoord om te zetten in nieuw beleid. De Woonbond wijst daarbij op de noodzaak om de afspraken over een beperkte huurstijging ook in regelgeving vast te leggen. Volgens de Woonbond is door de huurstijgingen in de afgelopen jaren de betaalbaarheid van het huren sterk onder druk komen te staan.

Aedes stelt dat beide organisaties erop rekenen dat de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord in z’n geheel door de minister voor 1 mei van dit jaar zullen worden verwerkt in het huurbeleid.

Bron: 22-01-2019, woonbond.nl: Zet Sociaal Huurakkoord om in beleid

Bron: 22-01-2019, aedes.nl: Woonbond en Aedes: Sociaal Huurakkoord snel verwerken in huurbeleid