Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt u uit voor de najaarsvergadering op woensdag 20 november in de kantine van SallandWonen, Domineeskamp 1 in Raalte. De vergadering begint om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur bent u welkom voor een kop koffie.

Tijdens de ledenvergadering blikt het bestuur vooruit op het komende jaar. Dit gebeurt aan de hand van het werkplan en de begroting voor 2020. Na de pauze zal SallandWonen uitleg geven over de (soms grote) verschillen in huurprijzen van dezelfde of vergelijkbare woningen.

De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit:

20:00 uur – Opening en mededelingen

– Vaststellen agenda

– Verslag ALV 26 juni 2019*

– Werkplan 2020*

– Begroting 2020*

– Bestuurssamenstelling

PAUZE

– Thema: Huurverschillen (zie kader)

22:00 uur – Sluiting

*Ter inzage op kantoor van HVS en  hier te downloaden: