De Zwolse woningcorporatie SWZ wil in bepaalde Zwolse buurten en wijken meer sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een hoger inkomen. Op die manier moet er een betere mix van bewoners ontstaan. SWZ wil samen met andere Zwolse corporaties en de gemeente onderzoeken of het toewijzingsbeleid hiervoor kan worden aangepast. Bron: 29-12-2017, destentor.nl: Zwolse woningbouwvereniging wil betere mix […]

De huurverhoging per 1 juli 2018 zal voor huishoudens met een inkomen tot en met 41.056 euro maximaal 3,9% bedragen. Dat heeft de rijksoverheid onlangs laten weten. Voor woningcorporaties geldt daarbij bovendien dat de gemiddelde huurverhoging niet hoger mag zijn dan 2,4% (inflatie van 1,4% plus 1%). Voor huurders van een sociale huurwoning met een […]

De uitspraak in de rechtszaak tegen de Gluurverhoging (de inkomens-afhankelijke huurverhoging) is voor de derde keer uitgesteld. Dit is op de website van de landelijke belangenvereniging van huurders, de Nederlandse Woonbond, te lezen. De uitspraak wordt nu verwacht op 7 februari. Een rechtbank kan besluiten een uitspraak aan te houden wanneer er bijvoorbeeld meer tijd […]

Veel mensen die op zoek zijn naar woonruimte klagen over het tekort aan huurwoningen voor middeninkomens. In een publieksonderzoek door de NOS en de regionale omroepen melden vooral dertigers en late twintigers dat zij het moeilijk hebben op de woningmarkt. Ze zitten op verschillende manieren klem: ze verdienen te veel voor een goedkope sociale huurwoning, […]

Huurdersvereniging Salland heeft met de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, Huurdersbelangen Salland en SallandWonen voor 2018 opnieuw afspraken gemaakt over de sociale huurwoningen in Salland. In 2018 ligt het accent, nog meer dan in 2017, op duurzaamheid. De afspraken voor 2018 gaan in op de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Voor de gemeente Raalte […]

Op 29 november hebben SallandWonen en de huurdersorganisaties Huurdersvereniging Salland (HVS) en Huurdersbelangen Salland (HBSalland) de samenwerking bekroond met het ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten. De afgelopen twee jaren hebben wij op een constructieve manier met elkaar samen gewerkt aan de belangen van de huurders. Om het belang van een goede relatie te benadrukken is de overeenkomst […]