De Rotterdamse woningcorporatie Havensteder vraagt aandacht voor het groeiend aantal huurders dat overlast veroorzaakt door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Mensen die eigenlijk niet zelfstandig kunnen wonen kunnen daardoor niet meer in instellingen terecht. Havensteder stelt dat deze mensen vaak een gevaar vormen voor zichzelf, hun buren en het personeel van de corporatie. De corporatie pleit […]

De landelijke vereniging van huurders, de Nederlandse Woonbond, is door de Haagse Rechtbank niet ontvankelijk verklaard in de zaak tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging (ofwel ‘gluurverhoging’, zoals de Woonbond dit noemt). De zaak was door de Woonbond aangekaart vanwege de privacyschending als gevolg van de door de Belastingdienst aan verhuurders verstrekte inkomensgegevens van huurders. De rechtbank […]

De Zwolse woningcorporatie SWZ wil in bepaalde Zwolse buurten en wijken meer sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een hoger inkomen. Op die manier moet er een betere mix van bewoners ontstaan. SWZ wil samen met andere Zwolse corporaties en de gemeente onderzoeken of het toewijzingsbeleid hiervoor kan worden aangepast. Bron: 29-12-2017, destentor.nl: Zwolse woningbouwvereniging wil betere mix […]

De huurverhoging per 1 juli 2018 zal voor huishoudens met een inkomen tot en met 41.056 euro maximaal 3,9% bedragen. Dat heeft de rijksoverheid onlangs laten weten. Voor woningcorporaties geldt daarbij bovendien dat de gemiddelde huurverhoging niet hoger mag zijn dan 2,4% (inflatie van 1,4% plus 1%). Voor huurders van een sociale huurwoning met een […]

De uitspraak in de rechtszaak tegen de Gluurverhoging (de inkomens-afhankelijke huurverhoging) is voor de derde keer uitgesteld. Dit is op de website van de landelijke belangenvereniging van huurders, de Nederlandse Woonbond, te lezen. De uitspraak wordt nu verwacht op 7 februari. Een rechtbank kan besluiten een uitspraak aan te houden wanneer er bijvoorbeeld meer tijd […]

Veel mensen die op zoek zijn naar woonruimte klagen over het tekort aan huurwoningen voor middeninkomens. In een publieksonderzoek door de NOS en de regionale omroepen melden vooral dertigers en late twintigers dat zij het moeilijk hebben op de woningmarkt. Ze zitten op verschillende manieren klem: ze verdienen te veel voor een goedkope sociale huurwoning, […]