De vier coalitiepartijen willen het mogelijk maken de huurprijs van huurders met een midden- of hoog inkomen in één keer te verhogen tot maximaal de huurtoeslaggrens van € 710,68. Dit is te lezen in de Stentor van 26 september. Op deze manier zouden deze huurders eerder geneigd moeten zijn te verhuizen naar een koop- of vrije sector huurwoning. […]

In de Stentor van zaterdag 22 september is in het kader van de Nationale Burendag een interview opgenomen met buurtbemiddelaar Hein uit Olst. Voor Buurtbemiddeling Olst-Wijhe, een samenwerkingsproject van politie, SallandWonen, Gemeente Olst-Wijhe en Raster Welzijn, gaat Hein op pad om te bemiddelen bij burenruzies. Volgens Hein, om privacyredenen zonder achternaam, gaat het vaak om kleine zaken, die […]

Volgens het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) laten de verschillende koopkrachtplaatjes als gevolg van de Miloenennota een grillig beeld zien. Werkenden met een modaal inkomen gaan er in koopkracht het meest op voorruit, 2,8%. Sommige werkenden met een lager inkomen zien hun koopkracht zelfs dalen (- 0,9%). Gepensioneerden gaan er volgens het NIBUD voor het eerst […]

In 2015 sloten de landelijke vereniging van huurders, de Nederlandse Woonbond, en de koepel van woningcorporaties, Aedes, een akkoord over de huurprijsontwikkeling in de daarop volgende jaren tot en met 2108: het ‘Sociaal Huurakkoord’. Daarin werd overeengekomen dat de huren ieder jaar gemiddeld met niet meer dan het inflatiepercentage plus 1% zouden stijgen. In dit […]

De Nederlandse Woonbond, de landelijke behartiger van huurdersbelangen, is teleurgesteld over de kabinetsplannen voor de sociale huursector, zoals die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Er wordt in de ogen van de Woonbond onvoldoende geld vrijgemaakt voor het verduurzamen van woningen, voor nieuwbouw en voor betaalbare woonlasten. In plaats daarvan gaat de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties omhoog en blijft […]

De VVD-fractie in de Raalter gemeenteraad vindt het “krom” als het plaatsen van zonnepanelen leidt tot een hogere WOZ-waarde van een woning, en daarmee tot een hogere aanslag van de onroerend zaak belasting (OZB). Volgens VVD-raadslid Emiel Gerner is het krom als je aan de ene kant duurzame investeringen toejuicht terwijl je aan de andere kant […]