Nederlanders die in armoede leven, blijken een steeds groter deel van hun inkomen aan huisvesting te moeten uitgeven. Het gemiddelde Nederlandse huishouden dat in armoede leeft, spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Dit is het hoogste percentage na Denemarken. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van Eurostat, waaruit de Federatie Opvang citeert. De federatie […]

De Tweede Kamer fracties van SP, GroenLinks en PvdA hebben een wetsvoorstel ingediend om de afname van het aantal sociale huurwoningen een halt toe te roepen. De partijen wijzen op het groeiend tekort in bepaalde woningmarktregio’s en op het feit dat er te weinig nieuwe woningen gebouwd worden. Bron: 19-03-2018, woonbond.nl: Wetsvoorstel om afname sociale huurwoningen […]

Op initiatief van D66 overweegt de gemeente Raalte aansluiting te zoeken bij een regionaal project om 40.000 woningen van het gasnet af te sluiten. Dit meldt De Stentor afgelopen zaterdag. Voor dit project van Deventer, Zutphen, Apeldoorn en Zwolle is een Europese subsidie beschikbaar.

In zijn blog op de website  van Aedes, de landelijke koepel van woningcorporaties, haalt Aedesvoorzitter Marnix Norder fel uit naar de Nederlandse Woonbond. Hij reageert daarmee op de oproep van de Woonbond om de huren met 10% te verlagen. De Woonbond stelt dat woningcorporaties forse winsten hebben gemaakt, terwijl steeds meer huurders moeite hebben financieel […]

Huurders die huurtoeslag ontvangen profiteren niet mee van het verbeterde economische tij. Waar huiseigenaren hun vermogen zagen groeien, bleef dat van deze huurders achter. Dit stelt Jan Latten, sociaal demograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en bijzonder hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam, in zijn column op stadszaken.nl. Het vermogen van huurtoeslagontvangers nam […]

De PvdA Olst-Wijhe wil gaan afdwingen dat bij nieuwbouw projecten minimaal 40% van de woningen een prijs krijgen van maximaal 180.000 euro. Daarover moeten volgens de PvdA met ontwikkelaars harde afspraken worden gemaakt. Met SallandWonen wil de PvdA afspraken maken over de versnelde bouw van kleinere woningen. Bron: 02-03-2018, destentor.nl: PvdA Olst-Wijhe wil goedkope bouw afdwingen