All posts by: huurdersverenigingsalland

About huurdersverenigingsalland

De uitspraak in de rechtszaak tegen de Gluurverhoging (de inkomens-afhankelijke huurverhoging) is voor de derde keer uitgesteld. Dit is op de website van de landelijke belangenvereniging van huurders, de Nederlandse Woonbond, te lezen. De uitspraak wordt nu verwacht op 7 februari. Een rechtbank kan besluiten een uitspraak aan te houden wanneer er bijvoorbeeld meer tijd […]

Veel mensen die op zoek zijn naar woonruimte klagen over het tekort aan huurwoningen voor middeninkomens. In een publieksonderzoek door de NOS en de regionale omroepen melden vooral dertigers en late twintigers dat zij het moeilijk hebben op de woningmarkt. Ze zitten op verschillende manieren klem: ze verdienen te veel voor een goedkope sociale huurwoning, […]

Huurdersvereniging Salland heeft met de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, Huurdersbelangen Salland en SallandWonen voor 2018 opnieuw afspraken gemaakt over de sociale huurwoningen in Salland. In 2018 ligt het accent, nog meer dan in 2017, op duurzaamheid. De afspraken voor 2018 gaan in op de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Voor de gemeente Raalte […]

Op 29 november hebben SallandWonen en de huurdersorganisaties Huurdersvereniging Salland (HVS) en Huurdersbelangen Salland (HBSalland) de samenwerking bekroond met het ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten. De afgelopen twee jaren hebben wij op een constructieve manier met elkaar samen gewerkt aan de belangen van de huurders. Om het belang van een goede relatie te benadrukken is de overeenkomst […]

Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt de leden uit voor de najaarsvergadering op woensdag 29 november in het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5, in Olst. De vergadering begint om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur bent u welkom in ‘de Denkkamer’ voor een kopje koffie. Tijdens de ledenvergadering presenteert HVS de plannen voor het nieuwe jaar. Dit […]

De woninghuren lagen in juli 2017 gemiddeld 1,6 procent hoger dan in juli 2016. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010. De huurstijging van de sociale huurwoningen bij de woningcorporaties was met 1,1 procent relatief laag. Bij de overige verhuurders stegen deze huren 2,5 procent. De huren van duurdere woningen in de vrije sector stegen […]

De inkomensafhankelijke huurverhogingen van sociale huurwoningen van de laatste jaren hebben weinig effect gehad op de doorstroming. Dit blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau. Sinds 2013 is de huurverhoging van sociale huurwoningen inkomensafhankelijk, vooral om ‘scheefwonen’ tegen te gaan. Voor het geringe effect noemt ING meerdere oorzaken: Grote levensveranderingen, zoals een relatie […]

LEDENVERGADERING HUURDERSVERENIGING SALLAND KEURT JAARREKENING GOED De financiële vooruitzichten voor Huurdersvereniging Salland zijn weer positief. Dat bleek tijdens de ledenvergadering van 28 juni in het Annahuis in Raalte. Kascommissie De kascommissie van Huurdersvereniging Salland heeft in de afgelopen weken intensief onderzoek gedaan naar het financiële reilen en zeilen van de vereniging in 2016. De commissie […]

Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt de leden uit voor een algemene ledenvergadering op woensdag 28 juni in het Annahuis, de Plas 8 in Raalte. De vergadering begint om 20 uur. Vanaf 19:30 uur bent u welkom voor een kopje koffie. Jaarverslag Tijdens de ledenvergadering presenteert het bestuur haar jaarverslag over 2016 en de jaarrekening […]